Gürmel GYO
Emlak vitrin yazıları

Emlak vitrin yazıları

Emlak ofislerinde en lazım olan ve Emlak ofislerinin ihtiyacı olan Cam Yazıları ( emlak cam afişi ) bul
Gürmel GYO
Ana Sayfa TOKİ 7 Kasım 2017 23 Görüntüleme

TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü 965 konutun başvuruları bu gün başlıyor!

Gürmel GYO
Gürmel GYO

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çankırı Aşağıpelitözü Toplu Konut Uygulaması kapsamında Talep Organizasyon Yöntemi ile yapılması planlanan 965 adet konutun başvuru tarihi belli oldu. 

TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü başvuruları ne zaman?
Bu gün (6 Kasım 2017) başlayan TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü başvuru işlemleri 30 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü başvuru şartları;
2+1 Konutlar için konut alıcısının;
– T.C. vatandaşı olması,
– Çankırı il nüfusuna kayıtlı veya Çankırı sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,
– Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
– Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)
– 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak; eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.)
– Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Gürmel GYO

3+1 Konutlar için konut alıcısının;
– T.C. vatandaşı olması,
– Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
– Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü başvurusu için gerekli belgeler;
(2+1) Konutlar için;

– Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
– Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,
– Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
– Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.
– Çankırı il nüfusuna kayıtlı olması veya il sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.) 
– Başvuru esnasında, konut alıcısı; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair Tapu Kaydı Taahhütnamesini ve ayrıca Başvuru Formunu başvuru sırasında Bankada imzalayacaktır.

Gürmel GYO

(3+1) Konutlar için;
– Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
– Konut alıcısı; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair Bankada imzalanacak Taahhütname Başvuru Sahipleri, yukarıda yer alan belgeleri eksiksiz olarak 06-30 Kasım 2017 tarihleri arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Çankırı Karatekin Şubesine teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir. Her konut tipi için; hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.  

TOKİ Çankırı Aşağıpelitözü satış duyurusu için Emlak Haberleri Emlak Kredi.

Hilal MİSİRLİ / EmlakSayfası.com.tr

KAYNAK

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com