Gürmel GYO
Emlak vitrin yazıları

Emlak vitrin yazıları

Emlak ofislerinde en lazım olan ve Emlak ofislerinin ihtiyacı olan Cam Yazıları ( emlak cam afişi ) bul
Gürmel GYO
Ana Sayfa İHALELER 15 Mayıs 2017 271 Görüntüleme

Ankara Yenimahalle’de 10 yıllığına kiralık depo ihalesi!

Gürmel GYO
Gürmel GYO

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi’ndeki gayrimenkul depo olarak kullanılmak üzere kiraya veriliyor..

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,  Ankara  Yenimahalle’deki gayrimenkulü depo olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya veriyor. İhale 16 Mayıs’ta yapılacak.

TAŞINMAZIN DEPO OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık olmak üzere toplam 8.749 m2 taşınmazın depo olarak kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

Gürmel GYO

1 – İdarenin

a) Adres                                           :  Yeni Çiftlik Cad. No:6/3 06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 01 70 – 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi               :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                              :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti                   :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                            Posta Yoluyla 150,00-TL

2 – İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2100 Ada 16 Parselde 810 m2 kapalı, 7.939 m2 açık olmak üzere toplam 8.749 m2 taşınmazın depo olarak kiralanması işi

b) İşin Süresi                                   :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren10 yıldır.

c) Tahmini Bedel                              :  Aylık 10.500,00-TL

d) Geçici Teminat                             :  38.000,00-TL

e) Kati Teminat                                 :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı

3 – İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                              :  16/05/2017 – 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

     teslim tarihi, saati, teslim yeri      :  16/05/2017 – 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com